Sammutuspeitteet

Sammutuspeitteet luokitellaan pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukaisiksi alkusammutusvälineiksi. Niille ei ole lainsäädännössä annettu tarkempia vaatimuksia, mutta yleensä ne täyttävät standardin SFS-EN 1869 Fire Blankets vaatimukset.

 

Standardin SFS-EN 1869 mukaan sammutuspeitteen pakkauksen tulee olla punainen ja merkinnät tulee olla ilmoitettu valkoisella värillä. Koska lainsäädäntö ei velvoittavasti viittaa käyttämään em. standardia, saa markkinoilla olla myös muun värisiä sammutuspeitepakkauksia, kunhan tuotteen mukana toimitetaan riittävät käyttöohjeet ja muut tiedot ja peitteen sammutusominaisuudet ovat riittävät. Jos pakkauksen väri on muu kuin punainen, ei merkinnöissä kuitenkaan saa olla viittausta standardiin pakkauksen osalta.

Päivitetty 7.11.2016