Savunpoistolaitteet

Savunpoistolaitteet kuuluvat pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) ja rakennustuoteasetuksen soveltamisalalle. Niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistetulla tuotestandardilla ja CE-merkinnällä silloin, kun tuoteryhmää koskeva yhdenmukaistettu tuotestandardi on julkaistu. Ajantasaisimmat listat savunpoistotuotteita koskevista yhdenmukaistetuista EN-standardeista löytyvät hEN Helpdesk -nettisivuilta laajennetun haun kautta valitsemalla TC-ryhmäksi CEN/TC 191.

 

Suomen standardisoimisliitto SFS ry:n johdolla on valmisteltu seuraaville EN 12101 -sarjan savunhallintastandardille kansalliset soveltamisstandardit:

 

• SFS 7023 - Savusuluilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
• SFS 7024 - Savunpoistoluukuille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
• SFS 7025 - Savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
• SFS 7028 – Savunhallintakanaville eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
• SFS 7029 Savunhallintapelleille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
• SFS 7037 Savunhallintajärjestelmän tehonlähteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

 

Standardeissa määritetään rakennusten savunhallintalaitteiden Suomessa sovellettavat luokkavaatimukset. Standardeja voi ostaa SFS:sta.

 

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan savunpoistolaitteet on pidettävä toimintakuntoisena ja huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti.  Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 12 §:n nojalla rakennuksen omistaja ja haltija. Savunpoistolaitteiden asennus- ja huoltotoiminta tai tarkastus ei ole vastaavalla tavalla säädeltyä kuin paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoilla.

 

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL on julkaissut oppaan savunpoiston suunnittelusta, asennuksesta ja ylläpidosta (RIL 232-2012).

Päivitetty 7.11.2016