Tehdasvalmisteiset tulisijat

Tehdasvalmisteisilla tulisijoilla tarkoitetaan hormiin kiinteästi liitettäviä tulisijoja, kuten takkoja ja kiukaita, joissa on tarkoitettu käytettäväksi kiinteää polttoainetta. Tehdasvalmisteiset tulisijat kuuluvat rakennustuoteasetuksen soveltamisalalle, ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistetulla tuotestandardilla sekä CE-merkinnällä. Ajantasaisimmat listat tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevista yhdenmukaistetuista EN-standardeista löytyvät hEN Helpdesk -nettisivuilta laajennetun haun kautta valitsemalla TC-ryhmäksi CEN/TC 295.

 

Tehdasvalmisteisiin tulisijoihin liitettävät hormit eivät ole pelastustoimen laitteista annetun lain soveltamisalalla. Suomen rakentamismääräyskokoelma E3 määrää, että esivalmistettujen savupiippujen ja -hormituotteiden kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen osoitetaan CE-merkinnällä.

 

Lisää aiheesta oheisessa tiedotteessa.

Päivitetty 7.11.2016