CE-merkittävät rakennustuotteet

Kuva rakennustyöstä

Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään rakentamiseen siten, että se jää pysyväksi osaksi itse rakennuskohdetta.

 

Rakennustuotteeksi ei siis katsota tuotteita, joita käytetään työmaalla rakennustyön aikana, mutta jotka rakentamisvaiheen jälkeen poistetaan.

 

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus ovat pakollisia niille tuotteille, joille on yhdenmukaistettu standardi (Yhdenmukaistetut tuotestandardit - hEn Helpdesk). 

 

Rakennustuotteessa oleva CE-merkintä osoittaa tuotteen täyttävän kaikki Euroopan talousalueella vapaalle liikkuvuudelle asetetut vaatimukset.

 

Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

  • CE-merkinnässä rakennustuotteelle ilmoitetut suoritustasot on määritetty samoilla menetelmillä koko EU:n alueella.
  • Rakennustuotteiden valmistajien tuotannon laadunvalvonnalle sekä kolmannen osapuolen suorittamalle valvonnalle on asetettu samat vaatimukset koko EU:n alueella.

 

CE-merkintäjärjestelmän tavoitteena on luoda rakennustuotteille tehokkaasti toimivat Euroopan sisämarkkinat.

 

CE-merkinnässä ilmoitettujen tietojen avulla on mahdollista helposti vertailla eri valmistajien rakennustuotteita ja valita sopivin tuote kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen. Rakennustuotteen CE-merkintä ei ole osoitus tuotteen viranomaishyväksynnästä.

 

Jos rakennustuotteeseen kohdistuu vaatimuksia myös muista EU:n direktiiveistä (esim. konedirektiivi ja pienjännitedirektiivi) tai asetuksista, on valmistajan ennen CE-merkinnän kiinnittämistä varmistettava, että tuote täyttää myös niiden vaatimukset. Usean direktiivin tai asetuksen alaista rakennustuotetta ei saa CE-merkitä pelkästään rakennustuoteasetuksen perusteella.

 

Tukes toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena CE-merkintää vaativien rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena Suomessa.

Tiedotteita

Lisää tiedotteita