Sähkötyöt ja -urakointi

Kuva

Sähkötöiden tekijöille on säädetty laissa ammattitaitovaatimukset. Kaikkien kiinteiden sähköasennusten (sähkölaitteistojen) rakentaminen ja korjaaminen edellyttävät ns. sähköurakointioikeuksia (oikeus tehdä sähkötöitä). Vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden korjaustoimintaa. Sähköalalla ammattitaidoton saa tehdä vain eräitä yksinkertaisia töitä, kuten sulakkeen vaihdon ja yksivaiheisen jatkojohdon rakentamisen ja korjaamisen (ns. maallikkotyöt).

 

Sähköurakointioikeuksien keskeisin vaatimus on, että sähkötöitä tekevällä toiminnanharjoittajalla on palveluksessaan vastuuhenkilönä sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyystodistus. Sähköurakoitsijan alla itsenäistä työtä tekeville asentajille on myös säädöksissä asetettu kelpoisuusvaatimukset (sähköturvallisuuslaki (STL 1135/2016) 73 §)

 

Lisätietoa pätevyyksistä SETI Oy:n sivuilta.

 

Toiminnanharjoittamisesta on tehtävä ilmoitus (lomake SL 1) sähköturvallisuusviranomaiselle Tukesille, ennen kuin sähkötyöt aloitetaan ensimmäisen kerran. Toiminnanharjoittaja voi olla yritys tai luonnollinen henkilö.

 

Säädöksissä on vain kolme vähäistä poikkeusta sähköurakointioikeuksille:

  • em. maallikkotyöt
  • tiettyjen sähköalan kelpoisuusehtojen täyttyessä: sähköajoneuvojen voimajärjestelmien sähkötyöt, maakaapelien maahan lasku, pienet kertaluonteiset työt pätevyystodistuksella, oppilaitosten tilapäisasennukset sekä oman tai lähisukulaisen asunnon sähkötyöt. Näissä töissä vaadittavat kelpoisuus- ja muut ehdot on esitetty tarkemmin sähköturvallisuuslain 1135/2016 pykälässä 56
  • kun pätevyystodistuksen omaava henkilö tekee vähäisiä kertaluonteisia sähkötöitä (esim. pistorasian lisäys).

 

Muualla verkossa

Päivitetty 13.11.2017