Sähkölaitteet

Tuotteiden vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin markkinoiden pääperiaatteista ja tavoitteista. Sähkölaitteita koskevat turvallisuuden, terveyden ja ympäristönsuojelun keskeiset vaatimukset on yhdenmukaistettu EU:n tasolla ja ne on määritelty EU:n direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä.

 

Sähkölaitteiden valmistajan on varmistettava laitteen vaatimustenmukaisuus ennen sen markkinoille saattamista. Laite on tarvittaessa toimitettava arvioitavaksi ilmoitetulle laitokselle. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että laite täyttää kaikki merkinnän edellyttämät vaatimukset. CE-merkitty sähkölaite voi liikkua vapaasti koko EU:n alueella.

 

Suomessa on markkinoilla noin 100 000 erilaista sähkölaitetyyppiä. Yleisimmin nämä laitteet ovat pistotulpalla verkkoon kytkettäviä. Vastuu sähkölaitteen käytöstä on loppukäyttäjällä. Valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutena on toimittaa laitteen mukana tarvittavat ohjeet ja tiedot, jotta laitteen käyttö, huolto ja käytöstä poisto on turvallista ja tarkoituksen mukaista.

Päivitetty 20.12.2017