Sähkötapaturmien ensiapu


1 ENSIAPUKOULUTUS

 

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 edellyttää, että töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähköiskuissa ja palovammojen hoidossa. Suositellaan, että työpaikoilla on olosuhteisiin nähden sopivasti ensiapuohjeita ja -tauluja ja että työntekijöille annetaan opasvihkosia tai turvallisuusohjeita.

 

Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslaissa. Sähköalan töissä on luonnollisesti huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. SFS 6002 mukaan kaikille, jotka osallistuvat ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin, on annettava ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittelemisen. Vaatimus koskee sähköalan ammattihenkilöitä, työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä ja näissä töissä avustamaan opastetuttuja henkilöitä.

 

Ensiapuvalmiuksia on pidettävä yllä jatkuvasti. Tämän takia elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella vähintään kolmen vuoden välein.

 

2 ENSIAPUOHJEITA SISÄLTÄVÄ TAULU JA ST-KORTTI

Ensiapuohjeita antavia tauluja on sijoitettava sähkölaitekorjaamoihin ja sähkölaboratorioihin. Lisäksi suositellaan, että tauluja sijoitetaan kojeistotiloihin ja sähköalan henkilökunnan oleskelutiloihin.

Sähkötapaturmien ensiapuohjeet on esitetty ST-kortissa ST 13.05.

Sähkötapaturman ensiaputauluja myy Suomen Punainen Risti ja Sähköinfo Oy, joka myy myös ST-kortteja.

 

3 ST-KORTISSA ESITETYT ENSIAPUOHJEET
 1. Tee nopea tilannearvio.
 2. Katkaise virta ja irrota loukkaantunut vaarantamatta itseäsi.
  • Katkaise virta kytkimellä, irrottamalla pistotulppa tai vastaavalla tavalla.
  • Ellei virtaa saada nopeasti katkaistua, irrota loukkaantunut eristävällä välineellä, esim. kuivalla laudanpätkällä, narulla tai vaatteella.
  • Älä koskaan käytä irrottamiseen kosteaa tai metallista esinettä.
  • Suurjännitetapaturmissa, et voi aloittaa varsinaisia pelastustoimia ennen kuin sähköalan ammattihenkilö on katkaissut virran.
 3. Tarkista autettavan tila
  • Kun henkilö menettää äkillisesti tajuntansa tai näyttää elottomalta, selvitä heti, onko hän herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla
 4. Hälytä apua...112
  • Jos hän ei herää eikä reagoi käsittelyyn, huuda apua ja pyydä joku paikalla olevista tekemään hätäilmoitus numeroon 112. Jos olet yksin, tee hätäilmoitus itse. Noudata hätäkeskuksen ohjeita.
 5. Anna ensiapua
  • Avaa hengitystiet ja tarkista hengitys: Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Katso liikkuuko rintakehä, kuuluuko normaali hengityksen ääni tai tuntuuko poskellasi ilman virtaus.
  • Jos henkilö hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
  • Jos hengitys ei ole normaalia, aloita paineluelvytys. Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele 30 kertaa käsivarret suorina rintalastaa mäntämäisellä liikkeellä painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintakehän painua noin 4-5 cm.
  • Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa hengitystiet uudestaan. Kohota toisen käden kahdella sormella leuan kärkeä ylöspäin ja taivuta päätä taaksepäin toisella kädellä otsaa painaen. Sulje sieraimet peukalolla ja etusormella. Paina huulet tiiviisti henkilön suulle ja puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin, seuraa samalla rintakehän liikkumista.
  • Jatka painelu-puhalluselvytystä vuorottelemalla rytmiä 30 painelua, 2 puhallusta, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.


  ELVYTYKSEN TOIMENPITEET ONNISTUVAT, JOS NIITÄ ON HARJOITELTU ASIANTUNTEVASSA OPASTUKSESSA.

Sokin ensiapu

Sokkivaikutus ilmenee sähkötapaturmassa, jossa virran voimakkuus ylittää 50 mA, mutta kestoaika on lyhyempi kuin sydänjakso. Sokin oireet kehittyvät nopeasti:
 • huimaus
 • jano
 • nopea ja pienenä tuntuva syke
 • kalpea ja kylmänhikinen iho.
Ilman ensiapua sokki kehittyy vaikeammaksi ja saattaa johtaa jopa tajuttomuuteen. Sokin elimistölle tuomat haitalliset vaikutukset estetään oikealla ensiavulla:
 • aseta autettava makuulle
 • nosta jalat koholle
 • sokkipotilas palelee - pidä hänet lämpimänä huovalla, takilla tai lämpöpeitteellä
 • esiinny rauhallisesti
 • huolehdi avun hälyttämisestä
 • älä jätä sokissa olevaa yksin, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi avun hankkimiseksi.
Sähkötapaturmien palovammat

Sähkötapaturmassa onnettomuuden uhri saa usein myös palovammoja. Iholla näkyvän pinnallisen palovamman lisäksi sähkö aiheuttaa elimistöön myös sisäisiä palovammoja, jotka voivat olla vaikeita, eivätkä ne ole silmin havaittavissa.

Tavallisen, pinnallisen palovamman ensiapuna on jäähdyttäminen, mutta sähkötapaturmassa palovamma jää toiselle sijalle uhrin elintoimintojen turvaamisen jälkeen. Jos kyseessä on elvytys, palovammalle ei ensiavussa tehdä mitään.

Silmien joutuessa alttiiksi voimakkaalle valokaarelle voi seurauksena olla äkillinen häikäisy. Kostea kylmä kääre lievittää kipua. Tarvittaessa on hakeuduttava jatkohoitoon.

Ensiavussa tarvitaan hätäkeskuksen, ensiapua antavan auttajan ja ammattiauttajan yhteistyötä. PIDÄ YLLÄ OPPIMASI ELVYTYSTAITO!


Lähteet:
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto (STUL) ja Sähköinfo Oy

Lisätietoja ensiavusta:
Suomen Punainen Risti

Muualla verkossa

Päivitetty 8.12.2016