Vanhat määräykset

 

Vanhoja sähkölaitteiston teknistä rakennetta koskevia määräyksiä saatetaan tarvita, kun arvioidaan vanhan sähkölaitteiston määräystenmukaisuutta esim. lakisääteisessä määräaikaistarkastuksessa. Keskeisimmät vanhat asennusmääräykset annettiin Sähkötarkastuskeskuksen julkaisusarjassa A. Ohessa eräitä niistä:

 

Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1 -66: Sähkölaki ja varmuusmääräykset (pdf, 4 Mt)

 

Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A1 -74: Sähköturvallisuusmääräykset (pdf, HUOM! suurikokoinen tiedosto, 12 MT)

Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A1 -89: Sähköturvallisuusmääräykset (pdf, HUOM! suurikokoinen tiedosto, 17 MT)

 

Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A2 -94: Rakennusten sähköasennukset (pdf, 4 Mt)

 

Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A4 -93: Vahvailmavirtajohtomääräykset (pdf, 1 Mt)

 

Sähkölaitteiden rakenne- ja koestusmääräykset annettiin Sähkötarkastuskeskuksen julkaisusarjassa E. Seuraava julkaisu koski jakokeskuksia:

 

Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu E3-85: Jakokeskusten rakenne- ja koestusmääräykset (pdf, 5 Mt)

 


Taannehtivat määräykset

Sähkölaitteistojen (sähköasennusten) teknistä rakennetta koskevat vaatimukset eivät eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ole olleet ns. taannehtivia. Toisin sanoen, kun tekniset määräykset ovat vuosien varrella uudistuneet, ei vanhoja olemassa olevia sähkölaitteistoja ole yleensä edellytetty muutettavaksi uusien määräysten mukaisiksi.

 

Periaate sisältyy myös nykyisin voimassa oleviin määräyksiin. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 9§:n mukaisesti "Ennen tämän päätöksen voimaantuloa rakennettuja sähkölaitteistoja ei tarvitse muuttaa tämän päätöksen mukaisiksi, jos niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa."

 

Joissain tapauksissa on vuosikymmenien aikana kuitenkin myös annettu sellaisia määräyksiä, joiden perusteella olemassa olevia sähkölaitteistoja on edellytetty muutettavaksi. Yhteiskunnan yleinen käsitys hyväksyttävästä turvallisuustasosta on noussut ajan myötä. Taannehtivilla määräyksillä on pyritty poistamaan suurimmat erot uusien ja vanhojen sähkölaitteistojen turvallisuuden välillä. Yleensä taannehtivat määräykset ovat liittyneet perus- ja vikasuojaukseen (kosketus- ja kosketusjännitesuojaukseen) sekä käyttötoimenpiteiden ja sähkötyön turvalliseen suorittamiseen.

 

Turvatekniikan keskus on teettänyt taannehtivia määräyksiä koskevan oheisen selvityksen Tukesia edeltäneen sähköturvallisuusviranomaisen, Sähkötarkastuskeskuksen asiantuntijoiden työnä.

 

Selvitys taannehtivista määräyksistä (pdf,  80 kt)

 

Muualla verkossa

Päivitetty 24.9.2015