Sähköpalot

Suomessa syttyy vuosittain yli 1000 rakennuspaloa, joiden aiheuttajana on sähkö. Sähköpalo on tulipalo, jonka suorana syttymisenergiana on sähkö. Tulipalon voi aiheuttaa sähkölaite tai -laitteisto. Yleensä sähköpalo oireilee ennakkoon ja kytee jonkin aikaa ennen syttymistään. Sähkölaitteen epätavallinen toiminta (pesukoneen ohjelman toistuva keskeytyminen, valaisimesta kuuluva hurina, laitteesta kuuluvat epämääräiset äänet, laitteesta lähtevä paha käry, yms.) voi ennakoida ongelmia, jopa mahdollista syttymistä. Valojen vilkkuminen tai himmeneminen ovat merkkejä siitä, että sähkölaitteiston toiminnassa kaikki ei ole kunnossa. Toistuvat pienet sähköiskut kodin elektroniikasta yhdessä muiden ongelmien kanssa voivat olla myös merkkinä sähkölaitteistossa piilevästä viasta.

 

Sähköpalojen aiheuttajia

Huono liitos sähkölaitteissa tai -laitteistossa tarkoittaa, että sähkövirran kulussa on jokin ongelma. Huonossa liitoksessa johdin tai johtimet on kiinnitetty joko liian löysästi tai liian kireälle. Kummassakaan tapauksessa virta ei kulje suunnitellusti.

 

Huonossa liitoksessa saattaa syntyä vastuksen takia lämpöä, joka sytyttää liitoksessa käytettyjä materiaaleja, mm. eristeitä, palamaan. Kuumasta kohdasta voi johtua lämpöä ympäristöön niin paljon, että helposti syttyvä materiaali alkaa palaa. Huono liitos aiheuttaa myös kipinöintiä, voimakkaimmillaan ns. valokaaren. Valokaaressa sähkövirta purkautuu näkyvästi ilman läpi. Valokaaren lämpötila on jopa useita tuhansia asteita.

 

Sähkölaitteeseen tai -laitteistoon joutunut vieras esine, pöly tai kosteus voivat osaltaan edesauttaa kipinöinnin ja valokaaren syntymistä. Esimerkiksi ahkerasti käytettyyn pistorasiaan saattaa syntyä mekaaninen vika, jonka seurauksena pistorasian sisälle syntyy huono liitos, missä voi esiintyä kipinöintiä tai valokaari. Myös sähkölaitteeseen tai -laitteistoon kohdistunut mekaaninen rasitus on usein syynä huonon liitoksen syntymiseen.

 

Jatkojohtojen ja laitteiden liitosjohtojen pitää olla ehjiä. Ne eivät saa joutua puristuksiin eikä niitä saa vaurioittaa mitenkään. Ikkunan tai oven alta vedetty sähköjohto puristuu jossakin vaiheessa. Puristuksissa olevan johdon eriste vaurioituu ja johto muuttuu sähköturvallisuuden kannalta vaaralliseksi.  Sähkölaitteen (valaisimen, lämpöhuovan, television yms.) liitosjohto sängyn tai tuolin jalan alla puristuksessa on selvä vaaran paikka.

 

Jotkut sähkölaitteet, kuten esim. liedet, kiukaat, erilaiset kuivaimet ja leivänpaahtimet tuottavat lämpöä. Väärin käytettynä, virheellisesti asennettuna tai säännöllisen huollon puutteessa ne saattavat aiheuttaa tulipalon.

 

On epätodennäköistä, mutta ei kuitenkaan täysin mahdotonta, että sähkölaitteessa olisi ostettaessa sellainen vika, että laite aiheuttaa tulipalon.  Yleensä sähkölaitteen aiheuttamaan sähköpaloon löytyy syy joko laitteen käyttöhistoriasta tai ihmisen toiminnasta. Laitetta käytetään tai on käytetty olosuhteissa, joissa sen sähköosiin on joutunut likaa, kosteutta tai muuta, mikä ei sinne kuulu. Jossain vaiheessa laitteessa oleva ylimääräinen aines aiheuttaa vaiheiden välisen oikosulun ja/tai kipinöintiä, mitkä voivat aiheuttaa sähköpalon.

 

Sähköpalojen torjunta

Sähkölaitteen turvallisuuden perusta on käyttöohjeen noudattaminen laitetta käytettäessä. Oikealla käytöllä varmistetaan se, että laitteesta ei saada sähköiskua, eikä se aiheuta tulipaloa. Sähkölaitetta ei kannata jättää toimimaan silloin, kun asukkaat eivät ole kotona. Kylmälaitteet ovat tästä poikkeus. Toimiva palovaroitin varoittaa yleensä ajoissa alkavasta sähköpalosta.  

 

Varastoissa ja erilaisissa työskentelytiloissa olevien sähkölaitteiden ja -laitteistojen osien kuntoa ja puhtautta kannattaa seurata aistinvaraisesti. Tummentumat laitteessa, oudot hajut ja äänet saattavat olla oireita alkavista ongelmista. Laitteisiin on saattanut kohdistua huomaamatta esimerkiksi isku, joka on vaurioittanut niiden rakennetta. Esimerkiksi pistorasioihin voi myös kertyä kosteutta ja likaa, mikä rasiaa käytettäessä saattaa aiheuttaa valokaaren tai oikosulun.

 

Omakotitalon ja kerrostaloasunnon sähköasennukset muodostavat sähkölaitteiston ja niiden kunnosta vastaa yleensä asunnon asukas tai kiinteistöosakeyhtiö. Oikein asennettu sähkölaitteisto ei pysy kunnossa ikuisesti. Laitteiston kuntoa tulee seurata ja tarvittavat huoltotoimenpiteet tulee teettää sähköalan ammattilaisella. Vaikka kiinteistön sähkölaitteistolle ei olisikaan velvollisuutta teettää määräaikaistarkastuksia, turvallisuutta voi aina lisätä vapaaehtoisilla tarkastuksilla. Sähkötöiden lisäksi kodin laitteiden ja laitteistojen asennukset ja huollot kuuluvat lähes poikkeuksetta sähköalan ammattilaiselle.

 

 

Tyypillisiä sähköpaloja

  • Valmistetaan perinteisellä sähköhellalla ruokaa. Aletaan puuhata jotakin muuta, ja ruuanlaitto unohtuu. Liedellä tai sen välittömässä läheisyydessä syttyy kuumuuden takia jotakin palamaan.
  • Kotieläin, kissa tai koira, haistaa, että liedellä on mahdollisesti jotakin syötävää. Eläimen tutkiessa tarkemmin asiaa, se kääntää tassullaan levyn päälle.
  • Saunan kiukaan välittömässä läheisyydessä, sen päällä tai yläpuolella kuivataan jotakin, joka syttyy palamaan kuumuuden vaikutuksesta.
  • Pakastin on sijoitettu kylmälle parvekkeelle tai kuistille. Lämpötilan vaihtelusta johtuen laitteen sisälle, sähköisiin osiin tiivistyy kosteutta. Kosteus yhdessä sähkön kanssa saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja sytyttää palavia materiaaleja laitteen sisällä.
  • Jatkojohto on jatkuvassa käytössä. Se puristuu tai siihen vaihdetaan jatkuvasti uusia laitteita. Vaurioitunut johdin saattaa kuumeta ja kuluneisiin jatkojohdon pistorasioihin syntyy kuumenevia huonoja liitoksia.
  • Valaisin joutuu kosketuksiin herkästi syttyvän materiaalin kanssa. Ilmavirta heittää kevyen verhon halogeenilampun päälle tai kuuma valaisin kaatuu vuoteelle tai sohvalle.
  • Sähkölaitetta käytetään toimintahäiriöistä huolimatta edelleen. Esimerkiksi astianpesukonetta ei huolleta tai vaihdeta uuteen, vaikka sen toimintaan on tullut häiriöitä.
  • Valaisimessa oleva osittain toimiva, vilkkuva tai himmeästi palava, loisteputki voi aiheuttaa kuristimen voimakkaan kuumenemisen.

Muualla verkossa

Päivitetty 10.4.2017