Tarkastuslaitokset

Kuva tarkastustoiminnasta

Tarkastuslaitokset ovat ns. kolmansia osapuolia, jotka ovat asiantuntijoita alallaan ja tekevät tarkastuksia toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumattomina tarkastuskohteesta. Tarkastuslaitosten toiminta perustuu kansalliseen, toimialakohtaiseen lainsäädäntöön. Tarkastuslaitosten tehtävät sisältävät laitteiden ja laitteistojen käyttöönottoon sekä käytönaikaiseen toimintaan liittyviä arviointeja sekä erilaisia henkilöiden ja organisaatioiden kelpoisuuteen liittyviä arviointeja.
Materiaalia

Oppaan tiedot tarkastuslaitosten osalta ovat vanhentuneet. Tarkastuslaitosten luetteloa ylläpidetään Tukesin verkkosivulla: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/tarkastuslaitokset/

Päivitetty 16.9.2016