Markkinaselvitys ja suunnittelu

 

Yhteiskunta määrittele turvallisuuskriittisille tuotteille tai toiminnoille tarkastusvelvoitteita, mikä synnyttää tarpeen riippumattomalle tarkastustoiminnalle. Tarkastustoiminta voi olla myös edellytys tuotteiden kansainväliselle kaupalle tai hyväksymiselle erityisiin käyttötarkoituksiin.

 

Kaupallisen tarkastuslaitoksen syntymisen edellytyksenä on, että toimintaa voidaan harjoittaa liiketaloudellisesti kannattavasti. Joissakin tarkoituksissa voidaan tästä poiketa, jos tarkastustoiminnalla on yrityksen imagoa tai toimintapolitiikkaa muuten tukevaa merkitystä.

 

Tarkastuslaitoksen kehittyminen alkaa markkinatutkimuksesta. Yritykset, joiden toimintaan tarkastustoiminta soveltuu, selvittävät sen kannattavuuden ja soveltuvuuden omaan toimintaansa ja tekevät sen perusteella laitoksen perustamista koskevan päätöksen.

 

Tukes neuvoo ja on mukana lupakäsittelyssä.

 

Jos markkinaselvitys antaa myönteisen tuloksen, alkaa toiminnan suunnitteluvaihe. Tässä yhteydessä määritellään tarkastustoiminnan laajuus, organisatoriset vaatimukset, henkilöresurssit, menettelyt tarvittavien pätevyyksien hankkimiseksi ja toiminnan aineelliset edellytykset.

 

Suunnitteluvaihe sisältää vielä markkinaselvityksiä, yhteydenottoja mahdollisiin tärkeimpiin asiakkaisiin, arvioijiin sekä hyväksyviin viranomaisiin.

 

Tämän vaiheen toimijoita ovat erityisesti tarkastuslaitoksen tuleva johto, laatuvastaavat, tarkastajat sekä Tukes neuvontamielessä sekä tulevat arvioijat.

 

Materiaalia

Oppaan tiedot tarkastuslaitosten osalta ovat vanhentuneet. Tarkastuslaitosten luetteloa ylläpidetään Tukesin verkkosivulla: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/tarkastuslaitokset/

Päivitetty 15.11.2010