Muutokset ja toiminnan lopetus

 

Muutokset lainsäädännössä, tarkastuslaitoksen tavoitteissa tai organisaatiossa voivat aiheuttaa muutoksia tarkastuslaitoksen hyväksynnän laajuudessa ja sisällössä.  Muutoksen hyväksymisen edellytyksinä ovat samat laatujärjestelmän, ohjeiston ja henkilöstön pätevyyden osoittamiset kuin muunkin tarkastustoiminnan osalta.

 

Tämän vaiheen toimijoita ovat tarkastuslaitoksen johto, laatuvastaava, arvioijat sekä Tukes muutoksen hyväksyjänä.

 

Lainsäädännön, markkinoiden kysynnän tai tarkastuslaitoksen tavoitteiden muuttuessa voi tarkastustoiminnan tarve loppua, muuttua kannattamattomaksi tai se ei enää sovellu tarkastuslaitoksena toimivan yrityksen toimenkuvaan. Tällaisessa tapauksessa tarkastuslaitostoiminta loppuu tai se lopetetaan. Tarkastuslaitos lopettaa toimintansa, se ei hae enää toiminnalleen jatkoa tai lainsäädännöllinen pohja tarkastuslaitostoiminnalle loppuu.

 

Toimijoita ovat tarkastuslaitos ja Tukes, joka poistaa tarkastuslaitoksen hyväksyttyjen tarkastuslaitosten luettelosta.

 

Materiaalia

Oppaan tiedot tarkastuslaitosten osalta ovat vanhentuneet. Tarkastuslaitosten luetteloa ylläpidetään Tukesin verkkosivulla: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/tarkastuslaitokset/

Päivitetty 15.11.2010