Toiminnan aloitus ja toimintavalmius

 

Toiminnan rakentamisvaiheessa luodaan tarkastuslaitoksen tarvitsema organisaatio, laatujärjestelmä ja toimintaohjeisto. Samalla hankitaan henkilöstölle tarvittava koulutus ja pätevöinti ja rekrytoidaan tarvittaessa uutta osaamista. Olennaisena osana on tarpeellisen alihankkijaverkoston luominen ja sen saattaminen tarkastuslaitostoiminnan edellyttämään kuntoon.

 

Toiminnan rakentamisvaiheessa saatetaan tarkastuslaitos arviointikuntoon ja sovitaan arvioinnin suorittamisesta mahdollisine ensiarviointineen.

 

Toimintavalmiudella tarkoitetaan vaihetta, jossa tarkastuslaitostoiminnan edellytykset ovat jo olemassa.  Arvioinnit on hyväksytysti suoritettu ja tarkastuslaitoshyväksyntä saatu. Tämä vaihe keskittyy asiakaskontaktien luomiseen, tiedotustoimintaan ja markkinointiin ja käytännön toimintamallien hakemiseen. Tarkastustoiminnan materiaalisia edellytyksiä ajetaan sisään ja sovelletaan tarkastuslaitostoimintaa ensimmäistä kertaa käytäntöön.

 

Tarkastuslaitos hakee toiminnalleen hyväksymisen Tukesilta toimialakohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Hyväksymisen jälkeen tarkastuslaitos saa tehdä tarkastuksia ja arviointeja hyväksymispäätöksessä yksilöidyllä toiminta-alueella. Tarkastuslaitos toimittaa toiminnastaan vuosikertomuksen Tukesille. Lisäksi Tukesille toimitetaan muutosilmoitus kaikista toiminnan kannalta olennaisista muutoksista.

Tarkastuslaitos voi käyttää tarkastustehtävien suorittamiseen alihankkijoita. Alihankkijoiden on näiden tehtävien osalta täytettävä samat vaatimukset kuin itse tarkastuslaitoksenkin.

 

Materiaalia

Oppaan tiedot tarkastuslaitosten osalta ovat vanhentuneet. Tarkastuslaitosten luetteloa ylläpidetään Tukesin verkkosivulla: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/tarkastuslaitokset/

Päivitetty 15.11.2010