Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
23.2.2018 Tukes varnar för farlig reseadapter
  På den finländska marknaden har man upptäckt en farlig reseadapter, som på grund av ett konstruktionsfel kan orsaka att användaren får en elektri...
13.2.2018 Industrianläggningar hanterar riskerna bättre än tidigare
  Identifieringen och hanteringen av risker på industrianläggningar har utvecklats åt rätt håll. Enligt övervakningsstatistiken för 2017 av Säkerhe...
1.2.2018 Tullens och Tukes intensivövervakning avslöjade många brister i personlig skyddsutrustning
  Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakade hösten 2017 och vid årsskiftet produkter som är avsedda att användas som per...
1.2.2018 Tukes tog i fjol bort 155 farliga elapparater från marknaden
  Farliga elapparater fastnar effektivt i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) såll. Av de över femhundra elapparater som Tukes lät testa i fjol...
1.2.2018 Hur ska en hållbar användning av växtskyddsmedel främjas? Säg din åsikt!
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att göra upp en ny handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.  Utkastet är nu klar...
26.1.2018 Kosmetikövervakning var fokus i Tukes kemikalieövervakning
  Under 2017 granskades totalt cirka 1440 produkter i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieövervakning. Tukes ökade särskilt övervaknin...
23.1.2018 Tukes återkallar tillståndet för Rovral 75 WG -preparatet
  Tukes återkallar tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Försäljning och distribution av preparatet upphör 5.3.2...
15.1.2018 Fyra av tio har fallit på grund av halka
  Häll dig på benen -kampanjens meddelande   Enligt en enkätundersökning som Trafikskyddet nyligen gjorde har fyra av tio finländare halkat under d...
8.1.2018 Nätbutikernas marknadsföring får inte uppmuntra till farligt agerande
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nätbutikerna om att säkerhetskraven även gäller marknadsföring på nätet. Marknadsföringsmateriale...
2.1.2018 Rör inte snötyngda elledningar
  I vinter har tung snö orsakat problem i elnäten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att elledningar som hänger ner eller träd som...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa