Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
16.10.2017 Tukes hittade brister i tjälisolering
  I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjä...
9.10.2017 Framtiden för glyfosat diskuterades i Bryssel
  I dag 5.10.2017 diskuterades frågan om godkännande av glyfosat på EU:s tjänstemannamöte i Bryssel. Syftet var inte att rösta om godkännandet, uta...
3.10.2017 Tullen och Tukes intensivövervakar personlig skyddsutrustning
Termen personlig skyddsutrustning åsyftar varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- e...
28.9.2017 Dröj inte med skadedjursbekämpningen – kontrollera skadedjursbekämparens behörighet i registret
  Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förebygga problem och vid behov snabbt sätta in bekämpningsåtgärder. Man kan bekämpa gnagare genom at...
26.9.2017 Användning av glyfosat för forcerad mogning av spannmål är förbjuden – intensifierad myndighetsövervakning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av s...
25.9.2017 Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e
  Olycksfallsdagen firas fredagen den 13 januari och riktar finländarnas uppmärksamhet mot olycksfall och deras förebyggande. I Finland inträffar ö...
19.9.2017 I år redan två dödsfall på grund av elstöt från luftledningar
  I år har redan två personer dött av en elstöt när de arbetat i närheten av luftledningar. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att ...
15.9.2017 Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år
  Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det v...
12.9.2017 Många brister i LED-strålkastare upptäcktes i ett sameuropeiskt övervakningsprojekt
  De europeiska marknadsövervakningsmyndigheterna har utrett LED-strålkastares säkerhet och överensstämmelse i ett gemensamt omfattande övervakning...
11.9.2017 Brister i säkerheten hos flytgasslangar och gasgrillar
  Tre av tio testade flytgasslangar och en av sex gasgrillar visade sig vara så farliga i de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit ...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa