• Textstorlek aaa

Få anledningar till anmärkning om informationen på lampförpackningar

4.9.2017 Pressmeddelande

 

Förpackningsinformationen för lampor är till största delen i skick. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade märkningen på 35 lampor under sommaren 2017.

 

På lamporna kontrollerades både de krav som ställs i ekodesigndirektivet och i energimärkningsdirektivet. Alla 35 kontrollerade produkter hade energimärkning, men på sex produkter fanns brister i fråga om de övriga uppgifterna.

 

– På förpackningarna ska det finnas över tio olika uppgifter om lampans egenskaper, därför var det en positiv överraskning att merparten av förpackningarna hade den information som krävs, berättar överinspektör Sami Karisola från Tukes.

 

För att underlätta konsumentens val ska det på förpackningen finnas bland annat information om märkljusflöde (lumen) och livslängd, färgtemperatur (kelvin) och mått på lampan. Dessutom ska lampan vara försedd med information om den kan användas med dimmer och om den lämpar sig för annat än normal rumstemperatur eller vibration.

 

Om produkten innehåller kvicksilver, ska kvicksilverhalten i lampan framgå av förpackningen och förpackningen ska också vara försedd med en länk till en webbplats med anvisningar om kassering av en söndrig lampa. Dessa uppgifter saknades på några lågenergilampor, som vanligtvis innehåller kvicksilver. Dessutom var vanliga informationsbrister avsaknad av mått på lampan och information om hur många tändcykler lampan håller.

 

Mer information:

Överinspektör Sami Karisola, tfn 029 5052 880

fornamn.efternamn@tukes.fi

Mer information om de krav som ställs på lampor

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.