För konsumenter


Konsumenterna har rätt till trygga produkter och tjänster. De får inte medföra risk för människans hälsa eller egendom. Risken kan hänföra sig till själva varan eller användningen av den. I fråga om tjänster kan risken vara förknippad med arbetsprestationen eller ett ämne eller en apparat som används vid den. Produktsäkerhetslagen gäller sådana varor och tjänster, som konsumenter använder sig av.

Berätta om dina observationer – samtidigt hjälper du andra

Om du misstänker att en vara eller en tjänst som du använder kan innebära en risk för din hälsa eller din egendom, kan du kontakta verksamhetsutövaren och, vid behov, Tukes. Om det behövs, kan vi låta undersöka varan och kräva att näringsidkaren avhjälper bristerna i produkten eller upphör att sälja den. Så hjälper du också andra att undvika olycksfall.