• Textstorlek aaa

Att handla på webben


När du handlar på webben kom ihåg att de sålda produkterna inte nödvändigtvis stämmer överens med Finlands/EU:s säkerhetskrav.

 

På företags- och organisationsdatasystemet FODS (https://www.ytj.fi/svenska/) och på företagets webbplats kan du ta reda på om nätbutiken är finländsk – endast landbeteckningen "fi" i domänadressen garanterar det inte.

 

På webben har du goda möjligheter att jämföra priser och hitta förmånliga produkter. Glöm dock inte att en "för" billig produkt inte ens på nätbutiken nödvändigtvis motsvarar vad du antar. Genom att handla på kända nätbutiker och köpa produkter/produktmärken som du känner till gör du förmodligen de bästa uppköpen.

 

Bekanta dig noggrant med uppgifter som på webbplatsen ges om produkten och fråga efter mer information hos den som innehar butiken om alla behövliga uppgifter inte är tillgängliga.

 

När konsumenten beställer en produkt utanför EU så jämställs hen med importören. Om produkten orsakar skador eller medför störningar – eller om konsumenten senare säljer produkten vidare – är det konsumenten själv som är ansvarig för produkten.

 

Försäkra dig om t.ex.

 • att produkten är CE-märkt (gäller bl.a. elprodukter, maskiner, personlig skyddsutrustning, leksaker samt gasanordningar och tryckbärande anordningar
 • att du bruksanvisningar på finska/svenska medföljer produkten och om förpackningsmärkningar är i ordning.
 • åldersbegränsningarna för leksaker och lämpligheten för användaren.

 

När du köper elprodukter på nätet lägg märke till:

 • att produkten är avsedd för rätt spänning (230 V)
 • att stickproppen är av rätt typ
 • att produkten avsedd för utomhusbruk är lämplig för Finlands förhållanden (bl.a. köldtålighet)
 • att om konsumenten säljer en begagnad elprodukt vidare ansvarar hen alltid för produktens säkerhet.

 

Att ta vara på vid handel av kosmetiska produkter:

 • Tukes övervakar försäljning och reklam av kosmetiska produkter – även på webben.
 • Kosmetiska produkter som säljs på nätbutiker ska uppfylla samma krav i nationell och EU-lagstiftning som produkterna i vanlig handel när produktens marknadsföring riktas till Finland (t.ex. finskspråkiga webbsidor).
 • Kosmetiska produkter får säljas utan förhandstillstånd av myndigheten. Om produkter som säljs i Finland inte stämmer överens med EU:s säkerhetskrav och myndigheten får besked om detta, kan man förbjuda försäljningen i Finland. Det är dock svårt att ingripa i näthandeln om företaget eller den som bedriver nätbutiken inte är etablerad i Finland. Därför ska man vara särskilt omsorgsfull när man köper kosmetiska produkter på webben.

 

När du beställer produkter från en utländsk nätbutik är det bra att komma ihåg att produkterna inte nödvändigtvis stämmer överens med kraven i Finlands/EU:s lagstiftning. I så fall uppfyller de nödvändigtvis inte heller de säkerhetskrav som bestäms i författningarna.

 

Innan du fattar köpbeslut:

 • Kolla om produkten har en representant inom EU som ansvarar för att preparatet stämmer överens med kraven i lagstiftningen, att det är tryggt att använda produkten och som ansvarar också för upphörande av försäljningen om produkten visar sig vara olaglig.
 • Ta reda på om det i produkten finns allergiframkallande ingredienser. I nätbutiken står förteckningen över ingredienser inte alltid omedelbart tillhanda utan den kan ses endast genom att klicka på en separat länk.

 

Det är tillrådligt att inte fatta köpbeslut endast på grund av marknadsföringspåståenden. I reklam framhävs ofta endast några ingredienser som produkten innehåller. I så fall får slutanvändaren ingen helhetsbild av produktens sammansättning och egenskaper och inte av eventuella allergiframkallande ämnen heller.