Dykapparater

 

Med dykapparater avses andningsapparater och tillhörande flaskor som används vid sportdykning. Dykare skall sörja för ett regelbundet underhåll och regelbunden besiktning av sina flaskor. Flaskorna fylls med kompressor, som också omfattas av underhålls- och besiktningsskyldigheterna.

 

Nya dykflaskor skall vara CE-märkta. Andra säkerhetsmärkningar som krävs är:

  • uppgifter om tillverkare
  • tillverkningsår
  • max. tillåtet fyllningstryck
  • provtryck
  • volym
  • tomvikt och 
  • ventilgängans beteckning.

 

Normalt har skuldran av dykflaskans ventilbärande ända igenkänningsfärgerna vitt och svart. Den cylindriska delen är gul. Flaskventilen skall vara försedd med uppgifter om tillverkare, tillverkningsår samt tryck- och gängbeteckning. Vid anskaffning av dykflaskor skall uppmärksamhet fästas vid märkningarna och flaskornas skick – i synnerhet när det gäller begagnade flaskor eller när flaskan har köpts från utlandet. Man måste också på grund av märkningarna granska att flaskan och flaskventilen passar ihop.

 

Flaskor som används för blandgasdykning märks upp för att de skall kunna urskiljs från vanliga flaskor för andningsluft. Märkningen görs med dekaler, som bl.a. ger upplysningar om blandgasen, användningsdjupet och vid behov om syreunderhållet. Flaskans syrerenhet och regelbundna syreunderhåll är nödvändiga, om blandgasens syrehalt överstiger 40 %.

 

Dykflaskorna är tryckbärande anordningar som besiktas med regelbunden intervall. Besiktningsorgan utför de periodiska besiktningarna. Besiktningsintervallet för stål- och aluminiumflaskor är 10 år. De periodiska besiktningarna görs på av besiktningsorganen godkända besiktningsställen. Över utförd periodisk besiktning görs en besiktningsmärkning på flaskan och på flaskan fästs också en besiktningslapp som anger årtal för nästa besiktning.