Hemmet och teknik i hemmet

I det här avsnittet har vi strävat efter att sammanställa säkerhetstips för säker användning av hemteknik, produkter, säkerhetsutrustning, inredningsartiklar och leksaker. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid eventuella monteringsanvisningar och varningsmärken samt vid underhållet av utrustningen. Dessutom bör man följa de bruksanvisningar som medföljer produkterna.


Konsumenten har rätt till säkra produkter. Olika produkter eller apparater får inte orsaka fara för en människas hälsa eller egendom.