Svarta hennatatueringar

Svarta hennatatueringar är en hälsorisk

 

Man kan stöta på svarta hennatatueringar exempelvis på turistorter samt vid olika slags utomhusevenemang, såsom mässor och festivaler. Dessa kortvariga tatueringar kan förorsaka allvarliga men för hälsan, varför det lönar sig att undvika dem.För att fördjupa färgen och öka dess hållbarhet har till den svarta hennapastan tillsatts färgämnen, som kan utlösa allergiska reaktioner, såsom hudklåda och rodnad eller fläckar och hudblåsor. Symptomen uppträder i allmänhet några dagar efter att man tagit en tatuering och de försvinner med tiden. Hos vissa personer kan färgämnena likväl också ge bestående hudskador, såsom ljusa fläckar eller ärrbildningar.En del av dem som tar en tatuering kan utveckla bestående känslighet för färgämnena.

 

Fastän en person inte skulle få en synlig allergisk reaktion av en svart hennatatuering, kan personen få en sådan senare, när personen använder hårfärg, som innehåller samma allergiframkallande färgämnen. Den allergiska reaktionen kan då vara till och med allvarligare än första gången. Förutom på det tatuerade området kan den också uppträda över hela kroppen.Ett tryggare alternativ till svart henna är naturhenna. Naturhennan är ljusare än svart henna. Dess färg varierar från grönbrun till brun.

 

Om du inte är säker på att den henna som tatueraren använder är naturhenna, skall du begära en ingrediensförteckning och bruksanvisningar av tatueraren. Om det i bruksanvisningarna konstateras att hennan kan avlägsnas en timme efter att den applicerats är det fråga om svart henna. Om tatueraren inte kan ge begärda uppgifter är det skäl att undvika ämnet.