• Textstorlek aaa

Kosmetiska produkter

Med en kosmetisk produkt avses ett ämne eller en blandning som är avsett att appliceras på människokroppens yttre delar (hud, hår och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder ochslemhinnor i munhålan. Syftet med den kosmetiska produkten är uteslutande eller huvudsakligt att rengöra eller parfymera  eller förändra deras utseende, skydda dem,  bibe hålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt. Kosmetiska produkter kan bl.a. vara:

 

 • olika slags makeup 
 • tvål och duschgel 
 • schampo 
 • hudkrämer 
 • tandkräm 
 • munvatten 
 • hårfärgningsmedel. 

 

Ämnen eller blandningar som är avsedda att förtäras, inhaleras, injiceras eller användas som implantat på människan anses inte vara kosmetiska produkter. Till exempel tatueringar och framhävning av ögonbryn, ögonfransar och läppar med permanentpigmentering är inte kosmetik.

 

Märkning av kosmetiska produkter 

 

Kosmetiska produkter ska ha lagstadgade märkningar. Konsumenter borde alltid läsa förpackningsmärkningarna. Om produkten har instruktioner för användningen ska de iakttas.

 

I allmänhet innehåller märkningarna följande information om produkten:

 

 • Det ansvariga företagets namn och kontaktuppgifter
 • Innehållets kvantitet (på finska och svenska)
 • Hållbarhetstid (på finska och svenska)
 • Eventuella försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning (på finska och svenska)
 • Tillverkiningspartiets nummer eller reference för identifiering
 • Användningssyfte om det inte framgår t.ex. av namnet (på finska och svenska)
 • Förteckning över beståndsdelar

 

Hållbarhetstiden anges som  kortaste hållbarhetstid om produktens hållbarhetstid är under 30 mån. Om produktens hållbarhetstid är över 30 mån. kan hållbarheten anges med en angivelse om hur länge produkten kan användas efter öppnandet. Den kortaste hållbarhetstiden kan anges med uttrycket ”bäst före utgången av” eller med symbolen

 

                    +  mån. och år eller datum och mån. och år

 

Hållbarheten efter öppnandet anges med symbolen och tiden, t.ex. som månader (M):

 + 12 M

 

Beståndsdelarna i kosmetiska produkter anges på förpackningarna i fallande ordning enligt vikt. Beståndsdelar med en halt som understiger en procent kan därefter räknas upp i vilken ordning som helst i slutet av förteckningen. Parfymämnen och aromatiska sammansättningar i kosmetiska produkter uppges i förteckningen med orden ”parfum” eller ”aroma”. Vissa parfymämnen kan orsakasensibilisering, och de ska nämnas i förteckningen över beståndsdelar förutom med ovan nämnda begrepp även med det namn som finns i förteckningen över den gemensamma nomeklaturen på beståndsdelar. Om den kosmetiska produkten innehåller beståndsdelar som har nanomaterialform anges detta med termen ”nano” inom parentes efter beståndsdelens namn. Förteckningen över beståndsdelar gör det lättare att välja lämplig produkt t.ex. om konsumenten lider av allergi.

 

Alla krävda uppgifter kan inte alltid anges på förpackningen av praktiska orsaker. Då kan de anges i t.ex. en broschyr som följer med produkten. Detta kan anges med symbolen: