Uppgifter om produkter


Uppgifterna om produkten är en del av säkerheten

Även om produkten i sig är trygg, kan det uppstå faromoment vid användningen, om man inte kan använda den rätt För att trygga konsumentens ställning ska alla produkter åtföljas av vissa lagstadgade uppgifter. Bruks- och varningsmärkningar har inte hittats på för nöjes skull, utan de har ofta uppstått på grund av att man dragit lärdom av olycksfall som inträffat i verkligheten. I Finland ska alla texter finnas på både finska och svenska. Det räcker inte med varningstexter på främmande språk.

 

Uppgifter som ska finnas på förpackningen:

  • På förpackningen ska det stå vem som tillverkat eller låtit tillverka produkten, så att konsumenten eller myndigheterna vid behov kan ta kontakt.
  • På förpackningen ska det stå produktens namn enligt handelssed, som talar om vad produkten är avsedd för (t.ex. hårfärgningsmedel).
  • Bruksanvisningar, om de behövs med tanke på säkerheten.
  • Tvätt-, rengörings- och skötselanvisningar, om de behövs med tanke på användningen.
  • Anvisningar för avfallshantering, om det finns risker förknippade med att göra sig av med produkten efter användningen.

 

Annanstans på nätet