Kontaktinformation


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Helsingfors
PB 66 (Semaforbron 12 B)
00521 HELSINGFORS
(Böle förvaltningscentrum)

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Tammerfors

 

Kalevantie 2
33100 TAMMERFORS
(Technopolis Yliopistonrinne)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 ROVANIEMI
(Regionförvaltningsverkets hus)

Telefon (växel) 
029 5052 000

  

Öppet
kl. 8.00–16.15  (må–fr)

 

Anmälning av våra gäster

  • Helsingfors: infotjänsten i förvaltningscentrets aula, Semaforbron 12 (karta).
  • Tammerfors: receptionen av Technopolis Yliopistonrinne.
  • Rovaniemi: receptionen av regionförvaltningsverket.

 

Så här åker du kollektivt till Böle förvaltningscentrum

  • Alla närtåg och fjärrtåg stannar i Böle. Resan med närtåg från Helsingfors centralstation tar 5 minuter. Stationsbyggnaden har en direkt förbindelse via övergångsbron till förvaltningscentrets aula och infotjänst.
  • Spårvagnar 7A, 7B, 9.
  • Bussar 23, 23N, 50, 58, 58B, 59, 69, 506, 518, 551, 848.

 

Kundparkering i Helsingfors
Förvaltningscentret har gratis kundparkering (infart från Stinsgatan 11). Hämta parkeringstillstånd från förvaltningscentrets infotjänst (registertecknet ska uppges). Fordonets parkeringstid högst 4 timmar/dygn. Parkering mot avgift finns i närbelägna P-hallar Veturiparkki och Resiinaparkki. 

Kundparkering i Tammerfors
Technopolis Yliopistonrinne har ett parkeringshus (infart från Ratapihankatu 51). Parkering mot avgift sker i närbelägna P-hallar Tulli och Tullintori.

Varuleveransadress i Helsingfors
Bokhållargatan 2
00520 Helsingfors

 

E-postadresser
fornamn.efternamn@tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi (registratorskontor)
Kundrespons

 

Nätfakturor
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
EDI-kod: 003710212779
OpusCapita Group Ab:s förmedlarkod: 003710948874
FO-nummer: 1021277-9

 

Om ditt företag saknar ekonomiprogram som har nätfaktureringsmöjlighet, kan du utnyttja statens avgiftsfria tjänst (Supplier Portal). Registrering, bruksanvisningar och ett infopaket om hur staten skickar och tar emot nätfakturor: Statens nätfaktureringswebbplats.