• Textstorlek aaa

Delegation

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en delegation för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för mandattiden 1.2.2015—31.1.2018 (lagen 1261/2010, 5 §). Delegationen har till uppgift att stödja Tukes strategiska planering och främja samarbetet mellan verket och dess intressentgrupper. Delegationen tillsätts för tre år i sänder.

 

Delegationens sammansättning (ersättare inom parentes):

 

Ordförande:

Överdirektör Pekka Timonen

(Handelsrådet Tomi Lounema)

Arbets- och näringsministeriet

 

Vice ordförande:

Avdelningschef Veli-Mikko Niemi

(Avdelningschef Leo Suomaa)

Social- och hälsovårdsministeriet

 

Medlemmar:

 

Miljörådet Anna-Maija Pajukallio

(Byggnadsrådet Teppo Lehtinen)

Miljöministeriet

 

Lantbruksöverinspektör Tove Jern

Jord- och skogsbruksministeriet

(Direktör Risto Timonen, NTM-centralen i Egentliga Finland)

 

Överingenjör Kirsi Rajaniemi

Inrikesministeriet

(Räddningsdirektör Pekka Tähtinen,
Räddningsverket i Satakunta / Föreningen Suomen pelastusjohtajat)

 

Bevakningsdirektör Samy Gardemeister

Tull

(Direktör Kaarina Myyri-Partanen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland)

 

Överdirektör Päivi Hentunen

Konkurrens- och konsumentverket

(Ledande jurist Tuula Sario, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

 

Verkställande direktör Mika Richardt

SGS Fimko Ab

(VD Laura Apilo, Teknologiska forskningscentralen VTT )

 

Ordförande, laboratoriedirektör Janne Nieminen

Delegationen för ackrediteringsärenden / Tullaboratoriet

(Professor Jouni Kivistö-Rahnasto, Tammerfors tekniska universitet)

 

Direktör Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Finlands Näringsliv EK

(Direktör Juha Pyötsiä, Kemiindustrin rf)

 

Gruppchef Mia Nores

Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry

(Expert Eeva Ruokonen, Gruvindustri rf)

 

Miljöchef Esa Nikunen

Helsingfors stad, Miljöcentralen

(Kemikalieexpert Terhi Kuljukka-Rabb, Finsk Handel)

 

Huvudjurist Timo Koskinen

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

(Ansvarig branschombudsman Taru Reinikainen,
Fackförbundet PRO / Tjänstemannacentralorganisationen STTK)

 

Vice ordförande, docent Sirkku Manninen

Finlands naturskyddsförbund rf

(Direktör Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral)

 

Generaldirektör Kimmo Peltonen

(Direktör Juha Karjalainen)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

 

Jurist Rainer Pätsi

(Säkerhetsingenjör Tarja Valvisto)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Personalens representant