Projektet KemiDigi samlar kemikalieinformationen på ett ställe

Syftet med projektet KemiDigi är en smidig service. I framtiden sköter företagen anmälningsskyldigheterna i anslutning till kemikalier via KemiDigi och informationen finns tillgänglig på ett ställe för alla som behöver den.

 

Företagen gynnas, eftersom de sparar tid. I dag måste informationen skickas i form av separata anmälningar till flera olika myndigheter. Även myndigheterna gynnas, eftersom den tillgängliga kemikalieinformationen hålls uppdaterad hos KemiDigi. Dessutom kan myndigheterna bättre göra en riskbaserad övervakning

 

KemiDigi är ett av regeringens spetsprojekt. Genom projektet eftersträvas många fördelar för såväl företag och myndigheter som hela samhället.

 

Hela samhället gynnas när kemikaliesäkerheten förbättras.

Regeringes spetsprojekt

Beredningen utförs av företag och myndigheter

I beredningen ingår representanter för olika myndigheter och för företagsvärlden.

 

De första pilotprojekten är tänkta att inledas i slutet av 2017. Målet är att systemet ska vara helt infört 2020.

 

Kemikaliekunskapen utgör kärnan i KemiDigi. För närvarande lagras denna information i kemikalieproduktregistret, som Tukes uppehåller.

 

Ytterligare information:

Minna Valtavaara