• Textstorlek aaa

Växtskyddsmedel


Medlemsstat får  i skärskilda fall tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad andvändning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt.

Dessa tillstånd är inte inkluderade i växtskyddsmedelsregistret utan de kan finnas under länken nödsituationer på växtskyddsområdet .