Information om webbtjänster

På Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbtjänstsida www.tukes.fi har information samlats om verket samt dess verksamhet och uppgifter. Säkerhets- och kemikalieverket upprätthåller webbtjänsten och ansvarar för dess innehåll. Vi strävar till att hålla innehållet så aktuellt som möjligt.


Automatisk datainsamling

Säkerhets- och kemikaliverkets webbtjänst är öppen för alla och inga personuppgifter beträffande användarna registreras. Med hjälp av kakor (cookies) registreras statistik i sammanställd form över bl.a. antalet besök, genomsnittlig uppehållstid på sida, de mest populära sidorna och information över använd webbläsare. Enskilda besökare kan inte identifieras. Uppgifterna används för att säkra det tekniskt utförandet och användningen av tjänsten samt för utveckling av tjänsten.


Upphovsrätt

Säkerhets- och kemikaliverket innehar alla rättigheter till texter, bilder och dokument i www.tukes.fi -webbtjänsten. Länkar kan göras till sidorna och lån kan göras i materialet, såvida källan Tukes anges. Tukes logotyp får inte användas utan tillstånd.


Tekniska rekommendationer

Tukes webbtjänst fungerar med Internet Explorer 7 och senare webbläsare samt med de vanligaste webbläsarna, såsom Firefox, Chrome, Mozilla, Opera och Safari. För att läsa Pdf-dokument, såsom exempelvis publikationer och broschyrer, krävs t.ex. programmet Acrobat Reader, som kostnadsfritt kan laddas ner från Adobes webbsida. 


Respons

Respons beträffande webbtjänstens funktion och innehåll kan sändas till Säkerhets- och kemikalieverkets kommunikationsenhet på adressen viestinta@tukes.fi. Respons kan också ges med hjälp av responsformuläret på vår webbsida. Officiell post sänds till adressen kirjaamo@tukes.fi.