• Textstorlek aaa

Öppna data


Tukes har öppnat avgiftsfria dataset för allmänt bruk. Syftet med detta är att öka utnyttjandet av information.

 

Öppna data om farliga produkter

 

Öppna data om farliga produkter omfattar uppgifter om produkter vars försäljning och marknadsföring Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har begränsat genom förvaltningsbeslut samt om produkter vars försäljning och marknadsföring företagen själva har begränsat frivilligt. I öppna data ingår uppgifterna från de sista tre åren. Informationen samlas in från marknadsövervakningsregistret Marek  som förvaltas av Tukes.

 

Öppna data om farliga produkter

 

Dataseten uppdateras varje natt

Publiceringsdag: 15.3.2017

Filformat: CSV

Licensiering av material: Creative Commos Nimeä 4.0