Ädelmetallprodukter


Ädelmetallprodukter är produkter som tillverkats av guld, silver, palladium och platina, som smycken, bordssilver och bestick. 

 

Inom smyckestillverkningen legeras ädelmetaller med andra metaller för att ge den ädla metallen önskad färg, göra den lättare att bearbeta och sänka materialkostnaderna.

 

För att man ska kunna kalla produkten för en ädelmetallprodukt, ska produkten vara ädelmetall också under ytmaterialet. Produkter som är tillverkade av oädel metall och överdragna med ädel metall, t.ex. gulddoublékedjor eller produkter med plätering, är inte ädelmetallprodukter. 

 

Lagstiftningen om ädelmetallprodukter ställer krav på ädelmetallprodukter när de släpps ut på marknaden till exempel genom försäljning av produkter till konsumenten. Ädelmetallegeringars finhalter och stämpelmärkningar ska överensstämma med bestämmelserna. Också andra krav ställs på produkterna.