Släckanläggningar

En släckanläggning är en anläggning som underlättar räddningsverksamheten och som är avsedd att släcka och/eller begränsa en brand som den har upptäckt. Att anläggningen har utlösts visas med akustiska eller optiska signaler i fastigheterna. Vanligtvis har larminformationen även anslutits till nödcentralen.


I författningarna indelas anläggningarna i följande grupper: sprinkleranläggningar, gassläckanläggningar och andra identifierbara släckanläggningar, till exempel vattenspraysläckanläggningar.

 

 

 

Material