Besiktningsorgan

bild

Ett besiktningsorgan är en s.k. tredje part, som är sakkunnig inom sitt område och funktionellt och ekonomiskt oberoende av besiktningsobjektet. Besiktningsorganens verksamhet baserar sig på nationell lagstiftning för enskilda branscher. Besiktningsorganens uppgifter innefattar dels bedömningar som rör ibruktagning av utrustning och anläggningar samt verksamhet under drifttiden, dels bedömningar som rör personers och organisationers behörighet.