Byggprodukter

Tukes är marknadsövervakningsmyndigheten för byggprodukter i Finland. Föremålet för marknadsövervakningen är byggprodukterna enligt den europeiska lagstiftningen och de byggprodukter som omfattas av de nationella förfarandena för produktgodkännande enligt följande:

 

 

  • Byggprodukter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) och andra byggprodukter som ska anslutas fast till ett byggnadsverk när byggprodukten kan påverka uppfyllelsen av de väsentliga tekniska krav som ställs på byggnadsverket.
    – Närmare uppgifter på miljöministeriets webbsida
    Nationella godkännandeförfaranden.