El och hissar

bild

Vi befrämjar elsäkerhet bl.a. genom övervakning, utvecklingsverksamhet och information. Till våra övervakningsobjekt hör elutrustnings och eltillbehörs säkerhet, vissa apparaters energimärkningar, tillverkning och import av elprodukter, elanläggningar, elinstallationer och elentreprenader, besiktningsorgan och besiktningsmän samt bedömningsorgan för personbehörigheter. Dessutom övervakar vi hissars säkerhet och hissbesiktningsorganens verksamhet.