Elektricitet

bild

Vi befrämjar elsäkerhet bl.a. genom övervakning, utvecklingsverksamhet och kommunikation. Till våra övervakningsobjekt hör elprodukters och -tillbehörs säkerhet, vissa produkters energimärkningar, tillverkning och import av elprodukter, elanläggningar, elinstallationer och elentreprenörsverksamhet, besiktningsorgan och besiktningsmän samt bedömningsorgan för personbehörigheter. Dessutom övervakar vi hissars säkerhet och hissbesiktningsorganens verksamhet.