Explosiva varor och fyrverkeripjäser

bild

 
Med explosiv vara avses sprängämne som sådant och ett föremål eller ett redskap som innehåller sprängämne. Sådana är t.ex. explosiva varor för bergsbrytning med sina tändmedel, krut och skjutförnödenheter som tillverkats för militära ändamål.


En fyrverkeripjäs är ett pyrotekniskt föremål som är producerat för underhållningsändamål. Fyrverkeripjäserna som importeras till Finland tillverkas huvudsakligen i Kina.


Tukes sköter marknadsövervakningen av fyrverkeripjäser och explosiva varor. Vi är den myndighet som godkänner farlighetsklassificeringar, övervakar importen och godkänner överföringsintygen för explosiva varor på nationell nivå och mellan EU-länderna.   

Meddelanden

Mer meddelanden

Material