Användning och förstörande


Explosiva varor för bergsbrytning används av företag och enskilda laddare. För användning av explosiva varor för bergsbrytning krävs alltid påvisad kompetens enligt lagstiftningen om laddare (ett kompetensbrev för laddare).

 

De flesta fyrverkeripjäser används av vardagskonsumenter. Fyrverkeriföreställningar arrangeras också professionellt på beställning – då är produkterna ofta annorlunda än de som är avsedda för konsumenter.

 

I några fall fungerar en fyrverkeripjäs eller en explosiv vara inte alltid på önskat sätt. Den kan ha blivit föråldrad eller på något annat sätt inkurant  eller det blir av någon annan orsak nödvändigt att förstöra produkten annorlunda än genom avfyrning eller sprängning. Tillverkaren eller importören har gett instruktioner för hur produkten skall förstöras.  


Ett testningsorgan utför besiktningar som gäller trygg användning av fyrverkeripjäser samt planering och tillverkning av explosiva varor. Tukes handhar inte övervakning av användningen. När en olycka är framme kan Tukes emellertid delta i olycksundersökningen.

 

Material