• Textstorlek aaa

Felaktiga fyrverkeripjäser

I årsskiftet 20162017 hittades undantagsvis mycket felaktiga fyrverkeripjäser i vårt land. Ytterligare har konsumenter efter årsskiftet lämnat ett flertal anmälningar om fyrverkeripjäser som fungerat på felaktigt eller farligt sätt. Antalet anmälningar är mångdubbelt högt i jämförelse med de föregående åren.

 

Respons på felaktiga fyrverkeripjäser

(Läget 5.1 klockan 8.)

 

Vi har kontaktats cirka 220 gånger angående felaktiga eller farliga fyrverkeripjäser. Ett tack till alla som hittills gjort en anmälan för att ha lämnat oss ytterst viktig information.

 

Vi går nu igenom anmälningarna och ska ta kontakt med dem som gjort en anmälan för att få ytterligare uppgifter om så behövs.  

 

Angående de upptäckta produktproblemen ska vi kontakta importörerna. Produkter som inte stämmer överens med kraven ska införas i Tukes marknadsövervakningsregister Marek.

 

Anmäl en felaktig eller farlig fyrverkeripjäs

 

Till Tukes kan fortfarande anmälas en felaktig eller farlig fyrverkeripjäs. Det finns ingen utsatt tid för anmälningarna.

 

Anmäl en felaktig eller farlig fyrverkeripjäs 

 

Fyrverkeripjäser genomgår inget förhandsgodkännande

 

Det nationella förfarandet för godkännande upphörde i juli 2010 varefter man så småningom har övergått till CE-märkta fyrverkeripjäser på marknaden.

 

Detta innebär i praktiken att

  • det är alltid företaget som ansvarar för fyrverkeripjäsers säkerhet: tillverkare, importör eller återförsäljare.
  • fyrverkeripjäser tillverkas huvudsakligen i Kina var de flesta säkerhetstestningar också utförs. Importören är ansvarig för att säkerställa att produkterna uppfyller de säkerhetskrav som ställts på dem.
  • Tukes övervakar genom stickprov att fyrverkeripjäserna på marknaden är i överensstämmelse med de gällande säkerhetskraven.
  • då fyrverkeripjäser får säljas endast under tiden 2731.12 testas några produkter redan mycket tidigare. En betydande del av fyrverkeripjäserna anländer till landet dock först under de sista veckorna av året vilket medför utmaningar för både Tukes och importörer.

 

På grund av uppgifterna på nyårsdagen förblir det totala antalet ögonskador i år på en relativt låg nivå men det gick inte att undvika allvarliga skador i år heller.

Material