Hissar och hissanläggningar

bild

Det finns över 50.000 hissar i användning i Finland. Genom säkerhetsövervakning av hissar säkerställs att hissarna fungerar tryggt och att de byggs och underhålls enligt vad som bestäms i författningarna.

 

Tukes övervakar säkerheten av hissar som är i enlighet med EU:s hissdirektiv. En hiss som stämmer överens med hissdirektivet är fast installerad i byggnaden, har en korg och rör sig mellan olika plan. Tukes övervakar också säkerheten hos vissa anordningar som omfattas av EU:s maskindirektiv, bl.a. handikapphissar, rulltrappor, rullramper samt maskindrivna (industri)lyftdörrar.  Andra lyftanordningar inom maskindirektivets tillämpningsområde, såsom personlyftanordningarna på fordonschassi, hör inte till Tukes tjänstområde.

 

De flesta hissar på den finländska marknaden importeras som en av hisstillverkaren levererad helhet som innehåller nästan alla komponenter som behövs för att bygga hissen. Hos oss byggs nya hissar sällan på så sätt att en i Finland verksam hissentreprenör väljer de komponenter som behövs för hopmonteringen. Däremot används vid grundlig reparation (modernisering) av hissar ofta detta förfarande.

 

Tukes övervakar verksamheten hos hissentreprenörer, hissunderhållsföretag och auktoriserade besiktningsorgan som besiktar hissar. Marknadsövervakning av hissar sköts av Tukes tillsammans med andra aktörer inom EU. Tukes utarbetar anvisningar kring hissäkerheten, deltar i utvecklande av författningar och anordnar hissäkerhetsexamina.

 

Annanstans på nätet