Mätinstrument

bild

Mätningars tillförlitlighet

Mätresultat utnyttjas på många olika sätt i vår vardag. Vi köper frukt genom självbetjäning och kallskuret i köttdisken, tankar bensin, köper en bit trädgårdsslang, följer upp elförbrukningen och beställer drycker i restaurangen. Myndigheterna övervakar fordonens vikt och hastighet.

 

Mätningarnas, mätresultatens och mätmetodernas tillförlitlighet övervakas om priset på en produkt eller tjänst bestäms utifrån mätresultaten.  På så vis säkerställs att konsumenterna får rätt mängd av produkten. Fördelen för handeln är att spelreglerna blir lika för alla och att konkurrensen inte snedvrids av osäkra mätningar.

 

Dessutom övervakas mätningar om en myndighet fattar beslut utifrån mätresultaten eller om en produkt förpackas och förpackningen märks med innehållsmängden.

 

Mätningarna blir tillförlitliga om man väljer ett ändamålsenligt mätinstrument som uppfyller kraven för användningen och regelbundet verifierar att instrumentet fungerar tillförlitligt.