Tryckbärande anordningar

bild

Vi befrämjar tryckbärande anordningars säkerhet i Finland och övervakar att författningarna följs. För tillsyn av tryckbärande anordningar för vi ett register över de 40.000 tryckbärande anordningar som är i drift i Finland.

 

 

 

 

 

 

Annanstans på nätet