Konsumentsäkerhet


Alla kan bidra till en bättre säkerhet


Konsumenter genom att

 • iaktta försiktighet och bry sig om också andra människor, i synnerhet barn
 • följa varningsmärkningar, åldersrekommendationer och bruksanvisningar
 • meddela om farliga situationer och tillbud till verksamhetsutövaren och myndigheterna. 


Verksamhetsutövare genom att

 • följa lagar, författningar, anvisningar och tillvägagångssätt som enligt erfarenhet är goda
 • informera myndigheterna och konsumenterna om farliga situationer och tillbud
 • ständigt arbeta med kvalitetssäkring och produktutveckling, t.ex. genom att låta säkerhetstesta sina produkter (varor) och anordna utbildning för personalen (tjänster).


Myndigheter

 • övervakar att bestämmelserna följs (marknadsövervakning)
 • sprider information och upplysning till konsumenter och verksamhetsutövare
 • följer och påverkar utvecklingen av olika branscher, författningar och standarder
 • samarbetar med andra myndigheter (Finland, Europa, EU).


Media genom att

 • sprida information till konsumenter och verksamhetsutövare
 • föra fram teman som är viktiga med tanke på säkerheten. 

 

 

Meddelanden

 • Torrdräkt är personlig skyddsutrustning Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig s...
 • Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar   Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den sena...
 • Persiennsnören farliga för barn   Persienners snören och barn är en farlig kombination. Snörena, som ser harmlösa ut, kan medföra en risk för strypning för barn. Störst är risken ...
Mer meddelanden