ECHA ehdottaa 7 ainetta luvanvaraiseksi - kommentointimahdollisuus

Tukes
10.3.2017 14.53
Tiedote

 

Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut ehdotuksen 7 erityistä huolta aiheuttavan aineen lisäämisestä luvanvaraisten aineiden listalle REACH-liitteeseen XIV. Ehdotusta on mahdollisuus kommentoida 2.6.2017 saakka. ECHA lähettää lopullisen suosituksensa komissiolle. Komissio päättää Euroopan kemikaaliviraston suosituksen pohjalta, mitkä aineista valitaan lupamenettelyyn.  

Luvanvaraista ainetta ei saa saattaa markkinoille käyttöön eikä sitä saa käyttää ilman ko. käytölle myönnettyä lupaa. Lupamenettelyn tavoitteena on varmistaa riittävä riskien hallinta erityistä huolta aiheuttavien aineiden käsittelyssä sekä edistää näiden aineiden korvaamista turvallisemmilla aineilla tai menetelmillä.

Julkisen kuulemisen aikana on myös mahdollista toimittaa tietoja mahdollisista sosioekonomisista seuraamuksista mitä aineen luvanvaraisuus aiheuttaisi. Näiden tietojen toimittamista varten on oma erillinen lomake. Nämä tiedot menevät suoraan komissiolle, joka käyttää niitä myöhemmin päätöksenteossa. ECHAn suosituksen viimeistelyssä näitä tietoja ei käytetä.  

Ehdotetut lupa-aineet löytyvät ECHAn sivulta. Samalta sivulta valitsemalla aineen kohdalta "Details" avautuu ko. ainetta koskeva sivu, josta löytyvät linkit kommentointilomakkeisiin.

Lisätietoa
ECHA:n tiedote 2.3.2017
Ehdotetut lupa-aineet