Kemikaalien käyttäjät: varmistakaa että toimittajat rekisteröivät aineet ajoissa

Tukes
13.6.2016 15.38
Tiedote

 

Kemikaalien turvallinen käyttö perustuu toimittajilta saatuihin ohjeisiin. Varmista että yrityksen toiminnan kannalta tärkeät aineet rekisteröidään määräaikaan 31.5.2018 mennessä ja että oma käyttösi on katettu. Näin voit estää mahdolliset toimintakatkokset ja käyttösi turvallisuus tulee arvioiduksi. 

Tieto jatkokäyttäjän käytöstä siirtyy rekisteröijille tehokkaimmin toimialajärjestöjen kautta käyttökartoilla (use maps), joissa kuvataan alalle tyypillisiä käyttöjä. Käyttökartoista saadun tiedon perusteella rekisteröijät voivat tuottaa jatkokäyttäjille tietoa turvalliseen käyttöön. Jos olet jatkokäyttäjä, kysy omalta toimialajärjestöltäsi, onko käyttösi kattava käyttökartta tekeillä. Kyseisiä mallipohjia voi käyttää myös, kun erikoisalan sovelluksista on tarpeen tiedottaa suoraan rekisteröijille.

Lisätietoa ECHAn sivuilla
Tiedote 13.6.2016
REACH 2018 ja jatkokäyttäjät
Käyttökartat
Kemikaalien käyttäjille suunnattu verkkoseminaari 15.6.2016