Hyppää sisältöön

Uusi rajoitusehdotus aineelle Declorane PlusTM – ota kantaa

5.7.2021 10.35
Uutinen

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus aineelle Declorane PlusTM ja sen isomeereille on kommentoitavissa ECHAn verkkosivuilla. Ainetta käytetään pääasiassa palonestoaineena.

Declorane PlusTM (1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekaklooripentasyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dieeni) on erittäin pysyvä ja kertyvä aine (vPvB-aine), ja se on tunnistettu REACH-asetuksen mukaisesti erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVHC-aineeksi). Aine kulkeutuu pitkiä matkoja, ja sitä on havaittu ihmisissä ja ympäristössä joka puolella maailmaa, myös arktisilla alueilla. Ehdotetun rajoituksen tarkoitus on minimoida päästöt ympäristöön ja ihmisen altistuminen aineelle. Rajoitusehdotus koskee aineen valmistusta, käyttöä ja markkinoille saattamista, myös esineissä.

Lisätietoja rajoitusehdotuksesta ja kommentointilomake löytyy ECHAn verkkosivuilta.

Ehdotusta voi kommentoida 3.1.2022 saakka. Kommentteja toivotaan kuitenkin jo kuulemisen varhaisessa vaiheessa 28.7.2021 mennessä, jotta ne voidaan huomioida jo rajoitusehdotuksen käsittelyn alkuvaiheessa.

ECHAn riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea ottavat kommentit huomioon, kun ne antavat lausuntonsa ehdotetusta rajoituksesta. Lopullinen päätös rajoituksen hyväksymisestä ja sen lisäämisestä REACH-asetukseen tehdään komitologiamenettelyllä Euroopan komission REACH-komiteassa, jossa kaikki jäsenmaat ovat mukana.

Lisätietoja:
Rajoitusmenettelyn kuvaus (ECHAn verkkosivuilla)  
Kemikaalineuvonta yrityksille

REACH