Kuluttajapalvelut

Tältä sivulta löydät kuluttajapalveluihin liittyviä lomakkeita.

Turvallisuusasiakirjapohja ja -ohje

Ohje on tarkoitettu kuluttajapalveluiden tarjoajan avuksi turvallisuusasiakirjan laatimisessa.

Lataa turvallisuusasiakirjapohja (doc, 38 kt)

Suunnitelmapohja riskien arvioinnin toteuttamiseksi

Tätä suunnitelmapohjaa voit käyttää kuluttajapalvelun vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi.

Lataa suunnitelmapohja riskein arvioinnin toteuttamiseksi (doc, 70 kt)

Vaarojen tunnistamisen avainsanaluettelo

Tämän avainsanaluettelon avulla tunnistetaan niitä asioita, joista on tarpeen tehdä tarkempi vaarojen tunnistaminen Vaaratilanne-lomakkeella. 

Lataa vaarojen tunnistamisen avainsanaluettelo (doc, 71 kt)

Lomake vaaratilanteiden ja toimenpiteiden kirjaamiseksi

Tällä lomakkeella voit tunnistaa kuluttajapalveluiden vaaroja ja suunnitella toimenpiteitä.

Lataa lomake vaaratilanteiden ja toimenpiteiden kirjaamiseksi (doc, 64 kt)

Onnettomuuskirjanpitolomake

Lataa onnettomuuskirjanpitolomake (xls, 38 kt)