Kuluttajapalvelut

Tältä sivulta löydät kuluttajapalveluihin liittyviä lomakkeita.

Turvallisuusasiakirjapohja ja -ohje

Ohje on tarkoitettu kuluttajapalveluiden tarjoajan avuksi turvallisuusasiakirjan laatimisessa.

Lataa word-muotoinen turvallisuusasiakirjapohja

Suunnitelmapohja riskien arvioinnin toteuttamiseksi

Tätä suunnitelmapohjaa voit käyttää kuluttajapalvelun vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi.

Lataa word-muotoinen suunnitelmapohja riskein arvioinnin toteuttamiseksi

Vaarojen tunnistamisen avainsanaluettelo

Tämän avainsanaluettelon avulla tunnistetaan niitä asioita, joista on tarpeen tehdä tarkempi vaarojen tunnistaminen Vaaratilanne-lomakkeella. 

Lataa word-muotoinen vaarojen tunnistamisen avainsanaluettelo

Lomake vaaratilanteiden ja toimenpiteiden kirjaamiseksi

Tällä lomakkeella voit tunnistaa kuluttajapalveluiden vaaroja ja suunnitella toimenpiteitä.

Lataa word-muotoinen lomake vaaratilanteiden ja toimenpiteiden kirjaamiseksi

Onnettomuuskirjanpitolomake

Lataa excel-muotoinen onnettomuuskirjanpitolomake