Accident summaries

Tukes prepares annual summaries on the accidents and incidents that have occurred during the calendar year in question and are recorded in Tukes's damage and accident register (VARO). The purpose of these summaries is to provide an overview of the accidents and incidents in each branch.

Tukes has compiled the summaries into presentations that are available for everyone to use.

The summaries are not official statistics on accidents occurred in Finland because all accidents are not reported to Tukes and the companies' obligation to report accidents to Tukes varies from branch to branch.

Tukes has supplemented the quantity information presented in the summaries with more specified and supplementary information that can be found in the notes sections. You can use the notes, for example, in preparing your own presentation.

Tiedon keruun, tallentamisen, jalostamisen ja seuraamisen tavoitteita

 • Tukea yksittäisten valvonta- ja tarkastuskäyntien suunnittelua tuottamalla tietoa kyseessä olevassa tai vastaavissa kohteissa tapahtuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista
 • Tukea onnettomuustutkijoita tuottamalla tietoa vastaavista onnettomuuksista
 • Tukea valvontatoiminnan suunnittelua ja resurssien kohdentamista (tuottaa tietoa ongelma-alueista)
 • Tukea tiedottamisen suunnittelua sekä tiedotteiden ja oppaiden tuottamista
 • Tukea tutkimustoiminnan suunnittelua ja toteutusta tutkimusaineistona
 • Tukea sisäistä ja ulkoista koulutusta tapausesimerkkien avulla
 • Tuottaa sellaista tietoa, että sen perusteella pystytään arvioimaan turvallisuustasoa ja sen muutoksia
 • Tukea yrityksiä niiden omassa turvallisuustyössä mm. julkaisemalla lukumäärä- ja tapaustietoa sattuneista onnettomuuksista

Tiedonkeruu

 • Tukes saa onnettomuustietoa muilta viranomaisilta, yrityksiltä ja muilta sidosryhmiltä
 • Ilmoitusvelvollisuus sisältyy mm. kemikaali-, painelaite-, räjähde-, kaivos- ja sähköturvallisuuslainsäädäntöön
 • Lisäksi Tukesilla on aktiivinen mediaseuranta

Tietojen luotettavuus

 • Ilmoitusvelvollisuudesta ja aktiivisesta seurannasta huolimatta kaikki toimialalla sattuneet onnettomuudet eivät tule Tukesin tietoon
 • Tukes saa yleensä tiedot toimialaan sisältyvistä kuolemaan johtaneista ja muista vakavista onnettomuuksista
 • Vähemmän vakavista onnettomuuksista sekä vaaratilanteista ei välttämättä tule ilmoitusta eikä niistä aina saada tietoa muutakaan kautta
 • Nämä seikat tulee ottaa huomioon, kun tarkastellaan Tukesin VARO-rekisteriin pohjautuvia onnettomuuslukuja