Maakaasu

Maakaasuonnettomuutena pidetään maakaasun sellaista onnettomuutta, jossa

  • joku kuolee tai loukkaantuu,
  • kaasua on ollut mukana suuri määrä (katsotaan tapauskohtaisesti) tai
  • omaisuusvahingot ovat ≥ 50 000 €.

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Onnettomuudet 1 - - - 1 - - 1
Vaaratilanteet 8 3 5 5 5 12 5 7
Yhteensä 9 3 5 5 6 12 5 8
  • Vuoden 2020 maakaasuonnettomuus sattui tyhjennettäessä maakaasujärjestelmää ulospuhalluksen kautta. Liian pieneksi mitoitettuun ulospuhallusputkistoon johdettu kaasu pääsi purkautumaan myös toimilaitekaasulinjastoon hajottaen toimilaitteita. Onnettomuustapaus aiheutti korkeapaineisen kaasun vuotoa ja osien sinkoilua kovalla nopeudella. Henkilövahingoilta vältyttiin. 
  • Vuoden 2017 maakaasuonnettomuus sattui, kun kerrostaloasunnon kaasuliettä yritettiin sytyttää. Tässä tilanteessa maakaasulinjan vuotaminen johti kaasun leviämiseen huoneistoon ja syttymiseen. 

 

Vaaratilanteet

  • Viime vuosina on sattunut useita kaivutöihin liittyneitä maakaasuputkien vaurioitumisia. Erityisen paljon näitä sattui vuonna 2018. Yleisimmät syyt maankaivutöiden aikana tapahtuville kaasuputken vaurioille olivat maankaivutyön tekijän huolimattomuus ja maakaasuputkiston kartan sekä verkostovalvojan putkinäytön puuttuminen. Useassa tapauksessa maankaivutöitä tehnyt taho ei ollut ilmoittanut tehtävistä kaivutöistä kaasuputkiston haltijalle ennen töiden aloittamista.

 

Tukes julkaisee VARO-rekisterissä kuvauksia sattuneista maakaasuonnettomuuksista ja -vaaratilanteista.