Käyttöturvallisuustiedote

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Käyttöturvallisuustiedote

Kemikaali-ilmoituksen liitteeksi tulevan käyttöturvallisuustiedotteen voi tehdä tällä lomakkeella.

Käyttöturvallisuustiedote

Lisätietoa käyttöturvallisuustiedotteesta

Lisätietoa kemikaali-ilmoituksesta