Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Toimita lomake ensisijaisesti sähköpostitse [email protected], ellei lomakkeessa ole muuta ohjeistusta.

Vaaralliset kemikaalit

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan yritystietojen muutoksesta, esim. nimi, yhteystiedot, jos Y-tunnus ei muutu.

Yrityksen nimen ja yhteistietojen muutosilmoitus

 

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminnanharjoittaja vaihtuu, esim. uusi Y-tunnus.

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus  

Lupahakemus laajamittaisesta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

Lomakkeella haetaan lupaa uudelle laajamittaiselle laitokselle tai olemassa olevan laitoksen muutokselle. Lomake soveltuu myös muutosilmoituksen tekemiseen.

Lupahakemus laajamittaisesta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista  
Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Lomakkeella tehdään pelastuslaitokselle ilmoitus vähäisestä toiminnasta tai sen muutoksesta.  Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista  

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminta lopetetaan kokonaan tai osittain tai toiminta keskeytetään toistaiseksi´.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä  

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminnanharjoittaja vaihtuu, esim. uusi Y-tunnus.

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus  
Onnettomuusilmoitus   Onnettomuusilmoituslomake  

Hyväksytyt liikkeet

Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi 

Lomakkeella kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen ja muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet hakevat hyväksytyksi liikkeeksi.

Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi

 

Kaasut

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Sähköinen ilmoitus maakaasun käytön valvojasta

Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin maakaasun käytön valvoja.

Sähköinen ilmoitus maakaasun käytön valvojasta

 

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan muuttuneet yritystiedot, esim. nimi, yhteystiedot, jos Y-tunnus ei muutu.

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

 

Ilmoitus maakaasun käytön valvojasta Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin maakaasun käytön valvoja. Ilmoitus maakaasun käytön valvojasta  
Hakemus nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Lomakkeella tehdään  nestekaasun käsittelyä ja käyttöä koskeva hakemus, esim. uusi laitos tai muutos vanhaan. Hakemus nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista  
Maa- ja biokaasukohteen rakentamislupahakemus                                                    Lomakkeella tehdään maa- ja biokaasukohteen rakentamislupahakemus, esim. maa- ja biokaasuputkisto, maa- ja biokaasun tankkausasema ja varastointi. Maa- ja biokaasukohteen  rakentamislupahakemus  
Hakemus muovisten kaasuputkistojen asennusliikkeeksi   Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi  

VAK - Vaarallisten aineiden kuljetus

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Todistusmalli IBC-pakkauksen tarkastuksesta

 

Todistusmalli IBC-pakkauksen tarkastuksesta