Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Voit tehdä kemikaalien ja kaasujen käsittelyyn liittyvät lupahakemukset sekä muutosilmoitukset sähköisesti. Sähköinen asiointi on käytössä seuraavissa asioissa:

  • vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi (ns. kemikaaliturvallisuuslupa)
  • maa- ja biokaasukohteen rakentamislupa
  • nestekaasun laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi.

Asiointipalveluun tunnistaudut esim. pankkitunnuksilla, minkä jälkeen voit turvallisesti täyttää ja lähettää lomakkeesi. Sähköistä asiointia varten tarvitset yrityksesi myöntämän sähköisen valtuuden.

Sähköisen asioinnin Tukes-palveluihin pääset taulukossa olevien linkkien kautta.

Jos haluamaasi palvelua ei ole vielä tarjolla sähköisenä, niin lähetä täyttämäsi word-lomake ja liitteet osoitteeseen [email protected].

Jos sinulla on kysyttävää asioinnista tai et voi jostain syystä asioida sähköisesti, ota yhteyttä [email protected]

Vaaralliset kemikaalit

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet
Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi; 
lupahakemus ja muutosilmoitus
Sähköisen asioinnin kautta haetaan lupaa uudelle laajamittaiselle laitokselle tai olemassa olevan laitoksen muutokselle. Lomaketta käytetään myös muutosilmoituksen laatimiseen.

Luvat ja valvonta -palvelu

Video: Näin käytät Luvat ja valvonta -palvelua 

Kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen tarvittavat tiedot (pdf)

Tarvittava valtuus: Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan yritystietojen muutoksesta, esim. nimi, yhteystiedot, jos Y-tunnus ei muutu.

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

 

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminnanharjoittaja vaihtuu, esim. uusi Y-tunnus.

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus  
Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Lomakkeella tehdään pelastuslaitokselle ilmoitus vähäisestä toiminnasta tai sen muutoksesta.  Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista  

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminta lopetetaan kokonaan tai osittain tai toiminta keskeytetään toistaiseksi´.

Ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä  

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin, että toiminnanharjoittaja vaihtuu, esim. uusi Y-tunnus.

Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus  
Onnettomuusilmoitus   Onnettomuusilmoituslomake  


Hyväksytyt liikkeet

Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi 

Lomakkeella kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen ja muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet hakevat hyväksytyksi liikkeeksi.

Sähköinen asiointi

 


Kaasut

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet
Hakemus nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Sähköisen asioinnin kautta haetaan lupaa uudelle kohteelle, joka käsittelee ja varastoi nestekaasua tai olemassa olevan laitoksen muutokselle. Palvelua voi käyttää myös muutosilmoituksen laatimiseen.
 
Liitä hakemukseen oheinen liite.
Nestekaasun teollinen käsittely ja varastointi

Liite nestekaasua koskevaan lupahakemukseen

 Video: Näin käytät Tukesin sähköistä asiointipalvelua 

Kemikaaliturvallisuuslupahakemukseen tarvittavat tiedot (pdf)

Tarvittava valtuus: Nestekaasuluvan hakeminen

Maa- ja biokaasukohteen rakentamislupahakemus                                                    Sähköisen asioinnin kautta haetaan rakentamislupaa maa- ja biokaasukohteille. Esim. maa- ja biokaasuputkistoille, tankkausasemille ja varastoinnille. Palvelua voi käyttää myös muutosilmoituksen laatimiseen. Maa- ja biokaasuluvat

 Video: Näin käytät Tukesin sähköistä asiointipalvelua

Tarvittava valtuus: Maa- ja biokaasuluvan hakeminen

Ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta

Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan Tukesiin maakaasun käytönvalvoja. Ilmoitus maakaasun käytönvalvojasta  

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Lomakkeella ilmoitetaan muuttuneet yritystiedot, esim. nimi, yhteystiedot, jos Y-tunnus ei muutu. Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus  
Hakemus muovisten kaasuputkistojen asennusliikkeeksi   Sähköinen asiointi  


VAK - Vaarallisten aineiden kuljetus

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Todistusmalli IBC-pakkauksen tarkastuksesta

 

Todistusmalli IBC-pakkauksen tarkastuksesta