KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun

KemiDigi on kansallinen kemikaalitietovaranto ja -palvelu, joka kokoaan yhteen kansallista kemikaalitietoa. KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

KemiDigin ytimen muodostavat

  • kemikaalirekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä
  • yritysten kemikaaliluettelot, joissa hyödynnetään kemikaali- ja ainerekisterin tietoja.

KemiDigi-järjestelmään kirjautuminen vaatii asiointivaltuuden Suomi.fi-palvelusta.

Yritykset toimittavat viranomaisille KemiDigin kautta:

1. Kemikaalitiedot kemikaalituoterekisteriin

Kemikaali-ilmoituksia otetaan vastaan ainoastaan KemiDigin kautta. Sähköpostilla ilmoituksia ei voi enää toimittaa tuoterekisteriin. Yritysten aikaisemmin toimittamat ilmoitukset on siirretty KemiDigiin ja kaikki voimassa olevat ilmoitukset ovat siellä yritysten käytettävissä.

KemiDigi-järjestelmässä julkaistuna olleista kemikaaleista kerätään määrätiedot kultakin vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kemikaali-ilmoituksen tekemiseen ja määrätietoihin liittyvä ohjeistus löytyy tämän sivun alalaidasta sekä KemiDigi-järjestelmän etusivun ohjeista.

2. Kemikaaliluettelot

KemiDigi-järjestelmässä yritykset voivat koostaa kemikaaliluettelonsa. Kemikaaliluettelon teknisen käytön ohje löytyy tämän sivun alaosasta. Kemikaaliluetteloita hyödyntävien viranomaisten ohjeistusta luetteloiden käytöstä saadaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Ympäristöviranomainen ja Tukes julkaisevat omat ohjeistuksensa asiasta.

Tukesilla kemikaaliturvallisuuslainvalvonnan nojalla hallussa olevat kemikaaliluettelot on siirretty KemiDigiin, näin ne ovat KemiDigissä kemikaaliluetteloiden pohjana, kun yritykset kirjautuvat sinne ensimmäistä kertaa.

KemiDigi-käyttöönotto

Kemikaali-ilmoituksia tekeville yrityksille 02/2019 pidetystä koulutustilaisuudesta on tehty tallenne, jonka voit katsoa http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Tallenteen koulutus on suunnattu niille yrityksille, jotka toimivat kemikaalien markkinoillesaattajina (esim. maahantuojina ja valmistajina) ja ovat velvollisia toimittamaan kemikaalitietoja Tukesille sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008 mukaisesti. Tallenne on suomenkielinen.

KemiDigi – REST-rajapinta

Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen KemiDigiin tulee pian mahdolliseksi myös REST-rajapinnan avulla. KemiDigin REST-rajapintaa käyttämällä yritys voi integroida oman kemikaalitietojen hallintaan tarkoitetun järjestelmänsä KemiDigiin. Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen on näin mahdollista automatisoida.

KemiDigin REST-rajapinnan kokeilukäyttö on jo mahdollista. Voit pyytää ohjeita kokeilukäyttöä varten sähköpostitse: kemidigi (at) tukes.fi.

Lisätietoja

kemidigi (at) tukes.fi

KemiDigi-neuvontapuhelin:

KemiDigi-neuvontaa saa nyt myös puhelimen välityksellä numerosta 029 505 2152. Puheluihin pyritään vastaamaan arkipäivisin kello 9.00–10.30 ja 12.00–13.30 välisinä aikoina.

Kun asiasi koskee kemikaaliluetteloa, ota yhteyttä Teolliset prosessit -ryhmään. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tukes.fi.

Ohjeita KemiDigin käyttöön

Ohjeet KemiDigin toimintoihin löytyvät KemiDigistä kirjautuneille käyttäjille. Kirjaudu ensin, niin löydät ohjeet etusivulta.

KemiDigi-koulutuksen tallenne 14.2.2019

Ohjevideoita KemiDigin käyttöön

Katso myös