Uudet hyväksytyt valmisteet, rajoitusten ja nimen muutokset

Uudet hyväksytyt valmisteet

Tukes ylläpitää listaa vuoden mittaan hyväksytyistä valmisteista: Vuoden 2021 aikana hyväksytyt valmisteet ja rinnakkaisvalmisteet (23.4.2021, pdf 119 kt).

Vuoden 2020 aikana hyväksytyt valmisteet ja rinnakkaisvalmisteet (22.12.2020, pdf 242 kt).

Tarkemmat tiedot valmisteista saat kasvinsuojeluainerekisteristä.

 

Käyttökohteiden muutokset

Rekisterissä olevien valmisteiden hyväksytty käyttötarkoitus voi muuttua. Tarkista aina valmisteen hyväksytyt käyttökohteet kasvinsuojeluainerekisteristä.

Tukes ylläpitää listaa uusista hyväksytyistä ja poistetuista käyttökohteista:

Käyttökohteiden lisäykset ja poistot vuosina 2018 - 2021 (11.2.2021, pdf 288 kt). Tätä taulukkoa ei enää päivitetä. Katso tiedot kasvinsuojeluainerekisteristä.


Tukes hyväksyy rekisterissä oleville valmisteille haettuja uusia käyttökohteita, jos hyväksymisen ehdot täyttyvät. Lisäksi Tukes voi antaa rekisterissä oleville valmisteille luvan vähäisiin käyttötarkoituksiin, eli minor use -luvan.

Tukes poistaa rekisterissä olevien valmisteiden hyväksyttyjä käyttökohteita siksi, että

  • luvan edellytykset näihin käyttökohteisiin eivät enää täyty tai
  • luvanhaltija ei luvan uusimisen yhteydessä hae enää lupaa näille käyttökohteille.

Kun Tukes poistaa rekisterissä olevalta valmisteelta käyttökohteen, Tukes antaa yleensä ajankohdan, jonka jälkeen valmistetta ei saa enää käyttää poistettuun käyttökohteeseen. Tämä päivämäärä löytyy Käyttökohteiden lisäykset ja poistot -taulukosta. Lisäksi tieto löytyy valmisteen rekisterissä olevan myyntipäällyksen tekstin ylätunnisteesta mainintana ”Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään xx.xx.20xx alkaen”.

Rajoitusten muutokset

Rekisterissä olevien valmisteiden käytön rajoitukset voivat muuttua. Tarkista aina valmisteen ajantasaiset käytön rajoitukset kasvinsuojeluainerekisteristä.

Rajoitusten muutoksia (22.12.2020, pdf 148 kt). Tätä taulukkoa ei enää päivitetä. Katso tiedot kasvinsuojeluainerekisteristä.


Kun Tukes lisää rekisterissä olevan valmisteen myyntipäällyksen tekstiin uuden rajoituksen tai muuttaa rajoitusta tiukemmaksi, Tukes antaa yleensä ajankohdan, jonka jälkeen uutta rajoitusta on ehdottomasti noudatettava. Tieto löytyy valmisteen rekisterissä olevan myyntipäällyksen tekstin ylätunnisteesta mainintana ”Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään xx.xx.20xx alkaen”. On kuitenkin suositeltavaa noudattaa uutta rajoitusta heti kun se on rekisterissä olevassa uudessa myyntipäällyksen tekstissä.

Valmisteiden nimen muutokset

Tukes voi luvanhaltijan pyynnöstä muuttaa hyväksytyn valmisteen kauppanimen. Valmisteen nelinumeroinen rekisterinumero pysyy kuitenkin aina samana.

Tukes on ylläpitänyt  listaa valmisteiden nimenmuutoksista vuodesta 2004 lähtien: Nimenmuutokset (12.10.2020, pdf 162 kt).

Voit hakea valmistetta kasvinsuojeluainerekisteristä  valmisteen aiemman nimen avulla. Huomaa, että valmisteen nimi on tällöin kirjoitettava rekisterin Hakusana-kenttään (ei Valmisteen nimi -kenttään).